Medailonky přednášejících

✨ Mgr. Andrej Poleščuk

Před 18 lety emigroval z Běloruska do Česka. Sám tvrdí, že do své rodné země se už vrátit nemůže, protože by tam pro něj nebylo bezpečno. 

Je studentem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve volném čase se věnuje komentování témat jako východní Evropa, EU, postsovětský prostor, atd.

Od začátku invaze na Ukrajinu na svém twitterovém účtu denně informuje o vývoji války. Tématem Ukrajiny se ale zabýval už dříve, a to vývojem Euromajdanu a následným děním.

Jeho twitterový účet má přes 80 tisíc sledujících a to s ohledem na až 400 tisícový dosah.

Je vášnivým fotografem sudetských panoramat.


Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph. D.  

Je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE a Fakulty sociálních věd UK.

Je bývalým ředitelem Liberálního institutu (český klasicky liberální think-tank).

Je bývalým ředitelem českého a slovenského Ludwig von Mises institutu.

Je bývalým hlavním ekonomem banky Creditas.

Nyní je hlavním ekonomem platební instituce Roger a vyučuje na vysoké škole CEVRO institut.

Vede vlastní pořad Kdo to platí na televizi MALL.TV.

Společně s Janem Skalickým napsal první českou knihu o Bitcoinu a dalších kryptoměnách – Bitcoin: Peníze budoucnosti.

Jeho oblíbeným žánrem je metal a s manželkou Barčou rozmazluje dceru Rebeku, syna Gabriela a kocoury Lva a Tygra (součástí rodiny byl i ježek, který se narodil jako Hagrid, ale pro rodinu to byl Jesus).


✨ JUDr. Lucie Hrdá

Od roku 2009 provozuje advokátní kancelář, která se specializuje na trestní a rodinné právo. Jako jedna z mála advokátních kanceláří v ČR se zaměřuje na problematiku domácího násilí a stalkingu.

Umístila se mezi 5 laureátkami ceny Flamma 2021 – ocenění pro inspirativní právničky z Česka a Slovenska

Je členkou Unie obhájců ČR a národním tutorem vzdělávacího programu Rady Evropy pro právní profesionály HELP.

V roce 2021 se dostala na třetí místo v žebříčku nejvýznamnějších advokátek ČR podle časopisu Právní rádce. 

Je spoluzakladatelkou Bez trestu, z.s. – organizace usilující o zasvěcení veřejnosti do problematiky sexualizovaného a domácího násilí (www.beztrestu.cz).


Je milovníkem větrníků, výtahových selfie a sci-fi žánru.


Georgia Hejduková

Je bývalou předsedkyní Mladého Pirátstva.

V roce 2018 založila a do roku 2020 vedla projekt Zastavme šikanu, který se zabýval problematikou a prevencí šikany na školách a ve společnosti.

Působí jako místopředsedkyně krajské rozhodčí komise České pirátské strany a je členkou odborného týmu pro lidská práva (jedná se o témata LGBT+ práva, ochrana svobody slova a soukromí).

Je členkou odborného týmu pro duševní zdraví, kde se podílí na přípravě programů v dané problematice.

Je držitelkou zlatého ocenění Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Zálibu nachází např. v Harry Potterovi nebo sledování Eurovize.


Ing. Adéla Chalupová

Je absoloventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Byla stipendistkou skupiny ČEZ, s nímž je spojeno její nynější zaměstnání.

Nyní zastává funkci operátorky sekundárního okruhu v jaderné elektrárně Temelín. (Pozn. primární okruh – dohled nad jaderným reaktorem; sekundární okruh – zajišťuje proces výroby elektrické energie)

Je členkou organizace WiN Czech (Women in Nuclear), která se zaměřuje na rozšíření počtu žen v energetice.

Je členkou sdružení Jihočeští taťkové, které vzniklo jako protipól ke sdružení Jihočeské matky, které je největším protijaderným sdružením v ČR.

Její zálibou je astronomie, ale ráda také stojí za foťákem nebo i před ním.


Milan Halousek

Je jedním z předních českých popularizátorů kosmonautiky.

Od roku 2001 je organizátorem dnes již největšího středoevropského setkání zájemců o pilotovanou kosmonautiku KOSMOS - NEW PARTY.

Je vedoucím odboru Vzdělávání České kosmické kanceláře, předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti a členem Astronomické společnosti Pardubice.

V roce 2011 byl jedním z organizátorů projektu Do kosmu s Krtkem.

Je vášnivým sběratelem autogramů kosmonautů a všeho s spojeného s kosmonautikou.


Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.

Odborně vyrostl na Ústavu chemických procesů v Praze.

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vybudoval obor chemické a environmentální inženýrství.

Zabývá se zejména studiem procesů v obtížně zpracovatelných směsích – od vědeckého výzkumu až do průmyslových realizací.

Pochází ze slavné rodiny Wichterlů, která je s Prostějovem spojená.

Je autorem pětadvaceti patentů.

Je členem České společnosti chemické a členem Klubu českých hlav.

JUDr. David Kolumber, Ph.D.

Místopředseda a soudce OS ve Zlíně, odborný asistent katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MUNI.

Odborně se zaměřuje na soudobé a moderní právní dějiny.

Působí také jako lektor Justiční akademie České republiky, přes kterou také spolupracoval s Evropskou justiční vzdělávací sítí, v rámci které přednášel v Kroměříži a v Hamburku.

Na zlínském soudu vykonával v minulosti rozličné funkce od vyššího soudního úředníka po mluvčího soudu.

Je nositelem Ceny vévody z Edinburghu a Ceny Edvarda Beneše a členem Evropské společnosti pro právní dějiny a American Society for Legal History.

Knižně vydal svou rigorózní práci, ve které se věnoval koncernu Baťa, znárodnění a retribuci, a svou disertační práci, ve které se věnoval zániku státu se zaměřením na rozpad Jugoslávie v devadesátých letech.


Mgr. Jiří Stacho

Je vedoucím fyzioterepeutem ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Je vyučujícím na ústavu klinické rehabilitace při Fakultě zdravotnických věd UPOL. 

Je studentem doktorského studijního programu Neurovědy na UPOL.

Fascinuje ho neuroplasticita, věnuje se pacientům s neurologickým deficitem, profesionálním sportovcům a lidem s dlouhodobými problémy pohybového aparátu. 

Rád zkoumá pohyb ve všech jeho možnostech a limitech, objevuje nové perspektivy - třeba hlavou dolů.

Je hrdým studentem školy pohybu Pohyb je život.

Miluje hory a nestandardní způsoby ubytování.